אתר בית ספר הארצי, פורטל בתי הספר, אתר בית ספר הראשי,אתר בית ספר הכללי, בית ספר הארצי, אתר בצפר, אתר בי"ס, אתרי בתי"ס, אתר ביס,אתרי בתיס, נקאדקכקר , נקאזקכקר, אתר בית ספרי,האתר הבית ספרי,

 

אתר בית ספר הארצי

 

פורטל  מורים  ותלמידים

 

betsefer site ,bet-sefer site,bet sefer site,beit sefer  site,beitsefer site,betzefer site,beit-sefer site,pupils sitel,teachers sute,school site,נקאדקכקרת, ch, xpr, cmpr,

עמוד ראשי

אודות

צור קשר

תמיכה

תלמידי יסודי

תלמידי חט"ב ותיכון

מורים

 

 

 

 

 

 

 

 

מאגר מבחני מיצב במתמטיקה – כיתות ה' לדוברי ערבית

בחינות נוספות

בחינות נוספות בערבית

 

 

 

 

 

שנה

נוסח-א'

נוסח- ב'

 

 

תשס"ג

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשס"ד

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

 

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה

נוסח-א'

נוסח- ב'

 

 

תשס"ה

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשס"ו

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשס"ז

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שנה

נוסח-א'

נוסח- ב'

 

 

תשס"ח

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשס"ט

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תש"ע

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשע"א

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

מחוון

 

 

תשע"ב

מפרט

מבחן

מחוון

מפרט

מבחן

 

מחוון